Horne Blandede Kor

Bestyrelsen

Formand:  Anne-Marie Junge

Næstformand: Karen Tholle

Kasserer: Helle Nielsen

Sekretær: Ole Rasmussen

Henning Ansbjerg

Horne Blandede Kor