Horne Blandede Kor

Bestyrelsen

Formand:  Anne-Marie Junge

Næstformand, sekretær: Karen Tholle

Kasserer:  Ulla Bull

Henning Ansbjerg, Helle Nielsen

Horne Blandede Kor