Horne Blandede Kor

Bestyrelsen

Formand:  Anne-Marie Junge

Næstformand, sekretær: Karen Tholle

Kasserer:  Hanne Petersen

Lokaler og forplejning: Helle Jul Nielsen

Korets klaver og arkivar: Henning Ansbjerg

Horne Blandede Kor