Horne Blandede Kor

Bestyrelsen

Formand: Anne-Marie Junge

Næstformand: Karen Tholle

Kasserer: Hanne Berg Kelm

Helle Jul Nielsen

Henning Ansbjerg

Horne Blandede Kor