HORNE BLANDEDE KOR

GDPR

PERSONDATALOVEN

Horne Blandede Kor (HBK) behandler dine oplysninger fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med Persondataloven.

Dette dokument er senest opdateret: 21. 10. 2021

 

Rettighederne for medlemmer af HBK, der er specificeret i Persondataloven:

 • God databehandlingsskik
  Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik.
 • Samtykke
  Når HBK registrerer oplysninger om en person, skal det ske med personens skriftlige samtykke. Personen kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.
 • Oplysningspligt
  Medlemmet skal have oplyst, hvad de registrerede oplysninger anvendes til. Læs mere i afsnittet “Anvendelse af oplysninger”
 • Indsigtsret
  Medlemmet har ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos HBK. Det er: navn, adresse, mail-adresse, telefonnummer, stemmetype, indmeldelsesdato og fødselsdato.
 • Rettelse af fejl
  Hvis det viser sig, at HBK har registreret ukorrekte oplysninger om en person, skal dette rettes/slettes, hvis personen ønsker det.
 • Oplysning om databehandling
  HBK er dataansvarlig og databehandler for de registrerede oplysninger.
 • Klageadgang
  Der kan klages til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger om den pågældende. Hvis der er noget, som du vil have uddybet, kan du kontakte HBK eller Datatilsynet.

 

ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

HBK registrerer følgende oplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse og portrætfoto
  Oplysningerne anvendes til:

  • opkrævning af medlemskontingent.
  • udsendelse af kor-relateret materiale og oplysninger.
  • medlemskartotek
 • Indmeldelsesdato
  Oplysningerne anvendes til markering af jubilæer m.v.
 • Fødselsdato
  Oplysningerne anvendes til markering af runde og halvrunde fødselsdage.
 • Stemmetype
  Oplysninger anvendes til placering ved koropstilling.

 

HBK sletter oplysninger

HBK sletter medlemsoplysninger der ikke længere er relevant. Dette sker normalt inden for få uger – senest efter et år. Oplysninger der har regnskabsmæssig betydning slettes efter 5 år. Oplysninger af historisk værdi slettes ikke. Historiske oplysninger er bl.a. navne på dirigenter og korets aktiviteter.

 

 HBK videregiver ikke de indsamlede oplysninger.

Såfremt andre ønsker kontakt med koret medlemmer, kan dette kun ske via HBK’s bestyrelse.

 

 HBK’s hjemmeside:   https://hoblakor.dk

På HBK’s hjemmeside registreres statistisk data. Disse oplysninger er udelukkende til statistik og optimering af hjemmesiden.

På hjemmesiden ligger endvidere foto fra korets optræden. Disse foto er uden personoplysninger.

På HBK’s hjemmeside ligger – beskyttet med password – medlemmernes data (navn, kontaktoplysninger og foto)

HORNE BLANDEDE KOR