Horne Blandede Kor

Om koret

Vi er et blandet firstemmigt kor, bestående af 35 – 40 sangglade medlemmer.  Koret består af kvinder som er opdelt i sopraner og alter –  herrer som er opdelt i tenorer og basser.

Vi øver mandag aften, i Horne Skoles aula, 19.30 – 21.45

Medlemskontingentet er 500 kr pr. halvår

.

.

Nye medlemmer er hjertelig velkommen

.

.

Vi er tilknyttet aftenskoleloven.

Vi synger årligt i to sæsoner:  januar – juni og september – december
Herudover kommer (normalt) 4– 8 koncerter og arrangementer i løbet af året


Johanne Ansbjerg 
tager initativ til oprettelse af koret, inspireret af fællessang efter højskolesangbogen ved et sølvbryllup. Koret stiftes d. 14. november 1940 hos Johanne og hendes mand, Jens. Hun forsøgte at skaffe en dirigent; men det viste sig umuligt, de mulige emner kunne ikke afse tiden, og hun påtog sig derfor selv opgaven.
I 2012 hyldede koret Johanne Ansbjerg på hendes 100-års dag få måneder før hendes død.

Dirigent:

Mette Stig Nielsen

Aktiviteter

Julekoncert i Horne Rundkirke 2017

Dejlig eftermiddag sammen med Horne Mandskor og Horne Lands Orkester

Spil Dansk

Faaborgegnens Efterskole november 2017. En dejlig koncert.

Majstang rejsning i Horne.

Pragtfuldt vejr og en rigtig god anledning til at vi bidrog med flerstemmigt korsang

Pantomime teateret Tivoli

Herlig dag hvor vi var med i Kordage 2017. Vi var på scenen i 20 minutter

Jubilæums koncert 75 år 2015

Vellykket stor koncert i Fyens Rundkirke Horne d. 14 . nov.  Herefter en velbesøgt reception med mange indslag på Horne Skole. Festmiddag blev afholdt for medlemmerne med pårørende på Bøjden Kro.

Horne Blandede Kor