Horne Blandede Kor

Om koret

Vi er et blandet flerstemmigt kor, bestående af 30 – 35 sangglade medlemmer.

Vi øver mandag aften, i aula’en på Horne skole, 19.30 – 21.40

Medlemskontingentet er 550 kr pr. halvår. Vi er tilknyttet aftenskoleloven.

Vi synger årligt i to sæsoner:  januar – juni og september – december
Herudover kommer (normalt) 4– 8 koncerter og arrangementer i løbet af året

Korets dirigent er:   Anne Sophie Bertelsen


Johanne Ansbjerg 
tager initativ til oprettelse af koret, inspireret af fællessang efter højskolesangbogen ved et sølvbryllup. Koret stiftes d. 14. november 1940 hos Johanne og hendes mand, Jens. Hun forsøgte at skaffe en dirigent; men det viste sig umuligt, de mulige emner kunne ikke afse tiden, og hun påtog sig derfor selv opgaven.
I 2012 hyldede koret Johanne Ansbjerg på hendes 100-års dag få måneder før hendes død.
Horne Blandede Kor